www.FizzyEx.com web sitesine ve mobil uygulamalarımıza (birlikte "Web Sitesi") hoş geldiniz! Web sitesi, yasal adresi Architektų st. 56-101 306048706,Vilnius, Litvanya ("FizzyEx", "biz" veya "biz") adresinde bulunan E-PaymentsGlobal UAB'ye aittir ve onun tarafından işletilmektedir.

Aşağıdaki Hüküm ve Koşullar ("Koşullar"), Web Sitesine erişiminizi ve Hizmetlerimizi kullanımınızı (aşağıda tanımlandığı şekilde) yönetir. Burada kullanıldığı şekliyle, "Kullanıcı" veya "siz" Web Sitesi ziyaretçisi ve / veya Hizmetlerin kullanıcısı anlamına gelecektir. Bu Web Sitesine erişerek ve Hizmetlerimizi kullanarak, bu Koşullara ve FizzyEx tarafından size sunulan diğer yasal belgelere bir bütün olarak bağlı kalmayı kabul edersiniz.

Bu Koşullar, zaman zaman önceden haber verilmeksizin ve tamamen bizim takdirimize bağlı olarak değiştirilebilir. Lütfen bu Koşulları düzenli olarak gözden geçirin. Web Sitesini ve Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, değiştirilmiş bir sürüme onay verdiğiniz anlamına gelir.

Bu belge, siz ve FizzyEx arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Bu Şartları kabul etmiyorsanız, lütfen bu Web Sitesine erişmeyin ve Hizmetlerimizi kullanmayın. Lütfen bu Koşulları dikkatlice okuyun.

1 Kısıtlamalar

 • 1.1 Bu Web Sitesine erişim ve Hizmetlerimizin kullanımı aşağıdakilerle sınırlıdır:
 • 1.1.1 Afganistan, Kanada, Küba, Etiyopya, İran, Irak, Kuzey Kore, Pakistan, Sudan, Suriye, Yemen, Çin veya ABD'de vatandaşlığı, daimi ikametgahı veya vergi ikametgahı olan bir kişi;
 • 1.1.2 Afganistan, Kanada, Küba, Etiyopya, İran, Irak, Kuzey Kore, Pakistan, Sudan, Suriye, Yemen, Çin veya ABD’de Vergi mükellefi olan veya bu ülkelerde kayıtlı bulunan bir kuruluş;
 • 1.1.3 bir devlet kurumu, merkez bankası veya diğer ulusal para otoritesi;
 • 1.1.4 bir kamu kurumu veya devlet yatırım bankası;
 • 1.1.5 herhangi bir ekonomik yaptırımla hedef alınan herhangi bir kuruluş veya birey;
 • 1.1.6 herhangi bir ekonomik yaptırımla hedeflenen herhangi bir hükümetle, kurum ve/veya bireylerle herhangi bir iş yapan veya bunlara yatırım yapan herhangi bir kuruluş veya birey (müştereken "Kısıtlanmış Ülkeler").
 • 1.2 FizzyEx, Hizmetlerimizi Kısıtlanmış Ülkeler veya başka yerlerde kullanmak için kısıtlanan veya sınırlı olan bireyler veya tüzel kişiler tarafından herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz. Yürürlükteki yasa ve yönetmelikleri ihlal eden kullanıcılar, bu tür ihlallerden münhasıran sorumlu olacaktır.
 • 1.3 Web sitemizin diğer yargı alanlarındaki kullanıcılar için geçerli yasalara göre kısıtlanmış ve / veya kullanılamayacağını bilmelisiniz. FizzyEx, Web Sitemizin ve / veya Hizmetlerimizin herhangi bir Kısıtlanmış Ülkede veya dünyanın başka bir yerinde hizmet verememesinden sorumlu olmayacaktır.

2 Uygunluk

 • 2.1 Bu Web Sitesine erişilebilir ve Hizmetlerimiz aşağıdakiler tarafından kullanılabilir:
  • 18 yaşına veya ikamet ettiğiniz ülkenin tanımladığı yasal yaşa ulaşmış kişiler;
  • tam yasal kapasitelerine tabi olan, gerektiği gibi organize edilmiş ve mevcut tüzel kişiler.
 • 2.2 Kullanıcı, ikamet ettiğiniz ve / veya şirketinizin bulunduğu ülkenin yasaları ve düzenlemeleri dahil olmak üzere, yürürlükteki tüm yasalara uyulmasından tek başına sorumlu olacaktır. Web Sitemize erişiminizin ve Web Sitemiz hizmetleri kullanımınızın yürürlükteki yasalara tam olarak uygun olup olmadığını analiz etmek zorunda değildir ve FizzyEx bunu sizin için gözden geçirmeyecektir.
 • 2.3 Web Sitesine erişiminizin ve Hizmetleri kullanımınızın yetkili üçüncü tarafımız tarafından yürütülecek AML ve CTF doğrulamasına tabi olduğunu kabul etmektesiniz. Yetkili üçüncü tarafımız, gerçek ve geçerli pasaportunuzu / kimliğinizi ve ikametinizin onayını talep etme hakkına sahip olacaktır. Yetkili üçüncü tarafımız, geçerli yasaların öngördüğü şekilde kimlik tespiti için ek belgeler talep edebilir. Hizmetlere erişiminiz, tamamlanmış kimlik doğrulamasına tabidir. Yetkili üçüncü tarafımıza makul şekilde talep edilen belgeleri / bilgileri sağlamazsanız veya kimlik doğrulaması sonucunda erişiminiz reddedilirse erişiminizi reddedebiliriz.
 • 3 Hizmetlerimiz Hakkında

  • 3.1 FizzyEx, bir fiat para birimi, sanal para cüzdanı hizmetlerinin yanı sıra Web Sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden veya bunlar aracılığıyla sunulan diğer hizmetler (bundan böyle "Hizmetler" olarak anılacaktır) ile sanal bir para biriminin takas edilmesini sağlayan dijital bir platformdur.
  • 3.2 Bu Koşulların amacı doğrultusunda "Sanal para birimleri", Web Sitesinde kabul ettiğimiz BTC, ETH, BCH, Tether gibi her türlü dijital değişim aracı anlamına gelir. Şüpheye mahal vermemek için, belirli Sanal para birimleri (BTC, ETH, Tether ve BCH haricinde) FizzyEx tarafından desteklenmeyebilir.
  • 3.3 FizzyEx, Sanal para birimlerini göndermek, almak ve depolamak için son teknoloji bir mobil cüzdandır. Hizmetlerin bir kısmına, mobil mağazalarda (AppStore dahil) yüklenebilen mobil uygulamalar aracılığıyla erişilebilir.
  • 3.4 Şüpheye mahal vermemek için FizzyEx, Hizmetlerin kullanımıyla gerçekleştirilen herhangi bir işlemin tarafı değildir. FizzyEx yalnızca Kullanıcının Sanal Para Birimleri göndermesine, almasına ve depolamasına olanak tanıyan dijital bir platform sağlar. Sonuç olarak FizzyEx, Kullanıcılardan ve işlemlerinden sorumlu değildir.
  • 3.5 Ayrıca FizzyEx, bu Koşullarda öngörülen Hizmetler ile bağlantılı olarak herhangi bir finansal veya yatırım tavsiyesi sağlamaz. Web Sitesinde yer alan bilgiler ve materyaller yalnızca bilgilendirme amacıyla verilmiştir ve herhangi bir işleme girmek için bir talep olarak yorumlanmamalıdır. Herhangi bir şüpheniz varsa, olası herhangi bir işlemle ilgili olarak bir finans veya yatırım uzmanına danışmalısınız.
  • 3.6 FizzyEx, Hizmetlerin kullanımı yoluyla herhangi bir kar elde etmeyi garanti etmez. FizzyEx, sanal para birimleri veya fiat para birimi ile yapılan işlemlerin doğruluğu, eksiksizliği veya doğruluğu konusunda herhangi bir garanti veremez ve vermez.
  • 3.7 Her Kullanıcı, kendi vergi işlerinden, vergi raporlamasından ve Hizmetlerin kullanımıyla bağlantılı uyumluluk gerekliliklerinden tek başına sorumlu olacaktır.

  4 Hizmetlerin Kullanımı

  • 4.1 Bu Koşullara ve diğer geçerli politikalara uymanıza tabi olarak FizzyEx, Hizmetlerimizi dünya çapında kullanmanız için size münhasır olmayan, devredilemez bir lisans verir (bu “Koşullarda” belirtilen belirli kısıtlamalara tabidir) ve bu lisans koşullar uyarınca kullanılır.
  • 4.2 Bu lisans size özeldir ve diğer kullanıcıların hesabınız üzerinden Hizmetlerimize erişmesine izin veremezsiniz.
  • 4.3 Hizmetlerimizi kullanma hakkınız, bu Koşullarda belirtilen tüm hüküm ve koşullarla sınırlıdır ve bu Koşullara tam olarak uymanızı beklenmektedir.
  • 4.4 Önceden var olan haklarınız ve size verilen lisans dışında, biz ve lisans verenlerimiz, Hizmetlerimize ilişkin tüm hakları, unvanları ve menfaatleri, ticari markalar (tescilli veya beklemede olan), alan adı (domain adı) ve şirket adları dâhil tüm ilgili fikri mülkiyet haklarını saklı tutarız. Hizmetlerimiz, Estonya telif hakkı yasası ve uluslararası anlaşmalar dâhil olmak üzere geçerli fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır.
  • 4.5 Ulusal ve uluslararası müşteri tanı prosedürleri kapsamında kimlik tespiti kapsamında gerekli bilgi ve belgeleri Fizzyex ile paylaşacağınızı, eksik-hatalı paylaştırdığı takdirde iş ilişkisinin sona erdirilebileceğini kabul edersiniz. Talep halinde Fizzyex’e kimliği, adresi, gelirin/servetinin kaynağı, yaptığı işi/mesleği hakkında doğru ve kesin bilgi sunmayı kabul edersiniz. Tüzel kişiyi temsil etmeniz halinde tüzel kişinin tüm nihai gerçek faydalanıcılarının kimlik tespitine ilişkin yukarıda belirtilen belgeler hem de vergi levhası, ticaret sicil kaydı, imza sirküleri gibi belgeleri Fizzyex’e iletmeyi kabul ve taahhüt edersiniz. Fizzyex’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendisine ait nedenlerle ve yazılı bildirim yapılmasına gerek görülmeksizin platform hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.
  • 4.6 Estonya’da yürürlükte olan tüm mevzuat ile başta Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act ve bunlara dayalı alt düzenlemeler olmak üzere ve genel hukuk kurallarına aykırı amaçlarla platformu kullanmayacağınızı ve başka kişilere de kullandırmayacağınızı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla işbu platformu kullanmanız ya da 3 kişilere hesabını kullandırmanız halinde işbu eylemlerinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendinize ait olacağını peşinen kabul ve taahhüt edersiniz.
  • 4.7 Fizzyex platformuna üye olarak ve/veya nezdinde hesap açarak OFAC (ABD Dış Varlıkların Kontrolü Ofisi), Avrupa Birliği, BM Güvenlik Konseyi Yaptırımları listesi vb. ticari veya ekonomik yaptırımlar listesinde olmadığınızı beyan edersiniz.
  • 4.8 Fizzyex Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası uyarınca belirli tutarı aşan işlemlerinizde kimlik tespitini tekrar gerçekleştirebilir. Fizzyex bununla birlikte risk bazlı değerlendirme kapsamında sizi riskli olarak kabul ederse sıkılaştırılmış tedbirler uygulayabilir ve sizden ilave bilgi ve belge talep edebilir. Bu doğrultuda sizden talep edilen bilgi ve belgeleri iletmediğiniz takdirde Fizzyex’in işlem yapmama-kısıtlama getirme- durdurma ve sona erdirme haklarını kullanabileceğinizi kabul edersiniz.
  • 4.9 Fizzyex işlemlerinizi şüpheli görmesi halinde, yaptığınız para transferlerini iade etme, kullanılan fonları veya kripto paraları alıkoyma veya uygun gördüğü başka tedbirleri alma hakkına sahiptir.
  • 4.10 Ayrıca, şunları yapmayacağınızı kabul edersiniz:
   • a) Web Sitesini herhangi bir şekilde kullanmak veya hasara neden olan veya verebilecek herhangi bir işlem yapmak ve FizzyEx veya Web Sitesinin performansının, kullanılabilirliğinin veya erişilebilirliğinin bozulmasına neden olan işlemleri yapmayacağınızı;
   • b) Web Sitesini yasa dışı, hukuk dışı, hileli veya zararlı herhangi bir şekilde veya herhangi bir yasadışı, hukuk dışı, hileli veya zararlı amaç veya “faaliyetle bağlantılı” olarak kullanmayacağınızı;
   • c) Web sitesindeki üçüncü şahıs haklarını ihlal etmek ve / veya herhangi bir şekilde zarar vermeyeceğinizi;
   • d) Web sitemizi herhangi bir casus yazılım, bilgisayar virüsü, Truva atı, solucan, tuş vuruşu kaydedici, rootkit veya diğer kötü amaçlı yazılımlardan oluşan (veya bunlarla bağlantılı) herhangi bir materyali kopyalamak, depolamak, barındırmak, iletmek, göndermek, kullanmak, yayınlamak veya dağıtmak için kullanmak bilgisayar yazılımları kullanmayacağınızı ve/veya Web sitemize hiçbir şekilde uygulamayacağınızı;
   • e) izinsiz reklam bilgileri, spam (spam dizini dahil), diğer kişilerin e-posta adresleri listeleri, piramit şemaları, çok düzeyli pazarlama (MLM), İnternet kazanç sistemleri ve e-posta(ları) indirmek, göndermek, iletmek veya başka şekilde göndermek ve / veya dağıtmak, işletmeler, zincir mektuplar ve yukarıdakilerden herhangi birine katılmak için Web Sitesini kullanmayacağınızı;
   • f) Web sitemizde veya Web Sitemizle ilgili olarak herhangi bir sistematik veya otomatik veri toplama faaliyeti (sınırlama olmaksızın kazıma, veri madenciliği, veri çıkarma ve veri toplama dâhil) açık yazılı iznimiz olmadan gerçekleştirmeyeceğinizi;
   • g) Diğer Kullanıcıların kişisel bilgilerini kendi uygun izinleri olmadan toplamak ve saklamayacağınızı;
   • h) Herhangi bir robot, örümcek veya diğer otomatik araçları kullanarak Web Sitemize erişmek veya başka şekilde etkileşim kurmayacağınızı;
   • i) Tek hesabınızın olacağını, hesabınızın Fizzyex tarafından herhangi bir nedenle askıya alınması veya sona erdirilmesi halinde aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap açmayacağınızı, bu durum gerçekleştiği takdirde, tüm hesaplarınızın iptal edilebileceğini ve yeni hesap oluşturmasının engelleneceğini
   • j) Bilgisayar korsanlığı ve parola madenciliği dâhil olmak üzere herhangi bir yolla Hizmetlere veya herhangi bir üçüncü taraf hesabına yetkisiz erişim sağlamaya çalışmayacağınızı kabul etmektesiniz.
  • 4.11 Hizmetleri herhangi bir terörizm, siber saldırı, siber suç, kara para aklama, endüstriyel casusluk veya nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların yayılması için kullanma niyetinde olmadığınızı beyan ve garanti edersiniz.

  5 Erişiminizin Askıya Alınması veya Sonlandırılması

  • 5.1 FizzyEx, Hizmetleri kullanımınız aşağıdaki durumlarda Hizmetlerimizi kullanma hakkınızı askıya alabilir veya feshedebilir:
  • 5.1.1 Kullanımınız bu Koşulları ihlal ediyorsa;
  • 5.1.2 bizim ve / veya Hizmetlerimiz için bir güvenlik riski oluşturduğunda;
  • 5.1.3 sistemlerimizi, Hizmetleri veya diğer Kullanıcıları olumsuz etkiliyorsa;
  • 5.1.4 bizi, iştiraklerimizi veya herhangi bir üçüncü tarafı sorumlu tutabiliyorsa veya
  • 5.1.5 yasa dışı veya hileli Hizmet kullanımı yapıyorsunuz.

  6 Finansal Koşullar

  • 6.1 FizzyEx, Hizmetlerin sağlanması için komisyon ücreti alacaktır. Komisyon ücretlerimiz ile ilgili detaylı bilgi Web Sitemizde yer almaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak, komisyon ücretlerimizin hüküm ve koşullarını kabul edersiniz ve Hizmetlerimiz için ödeme yapmayı kabul edersiniz.
  • 6.2 Komisyon ücretlerimizi zaman zaman değiştirebiliriz. Komisyon ücretlerinde yapılan değişiklikler yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girer ve bu güncellenmiş ücretlerin geçerlilik tarihini takiben gerçekleşen işlemlerde ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
  • 6.3 Hizmetlerimizi kullanarak, bize veya belirlediğimiz ödeme işlemcimize, FizzyEx cüzdanınız aracılığıyla gerçekleştirilen herhangi bir işlemle bağlantılı olarak borçlu olunan her türlü geçerli ücreti cüzdan hesabınızdan tahsil etme veya mahsup etme yetkisi verirsiniz.

  7 Ticaret Koşulları

  • 7.1 Hizmetlerimizi kullanarak, FizzyEx cüzdanınıza aktardığınız sanal varlıklarınızın satılmadığını, ipotek altına alınmadığını, çekişme veya el konulmadığını ve üçüncü tarafların kripto varlıklarınız üzerinde herhangi bir haklarının bulunmadığını garanti edersiniz.
  • 7.2 FizzyEx'ten herhangi bir Sanal Para birimini FizzyEx cüzdanınıza yatırmasını veya çekmesini talep ettiğinizde, FizzyEx'e bu işlemi cüzdan aracılığıyla gerçekleştirmesi için yetki verirsiniz.
  • 7.3 FizzyEx, her Sanal Para Birimi çifti için bir minimum işlem tutarı belirleyebilir. Minimum işlem tutarı Web Sitesinde gösterilecektir.
  • 7.4 İşlemi kesinlikle yazılı talimatlarınıza uygun olarak işleyeceğimiz için tüm işlem bilgilerinin doğru girildiğinden emin olmalısınız.
  • 7.5 İşlem talebinizi yerine getirdiğimizde, talebinizi iptal edemeyeceğiz veya değiştiremeyeceğiz. Ancak, belirli olağanüstü koşullarda talebinizi yazılı talimatlarınıza göre iptal edebilir veya değiştirebiliriz, fakat bunu işlemi artık kontrol edebildiğimiz süreçte yapabileceğiz.
   İşlemleriniz bu anlaşmada belirtildiği ve başarılı olduğu şeklinde yapıldığı, tamamlandığı takdirde, kredi/banka kartlarınızdan Fizzyex cüzdanlarınıza yaptığınız yatırım/satın almalarınız için chargeback, bankanızdan Fizzyex cüzdan hesaplarınıza gönderdiğiniz transferler için callback yapmayacağınızı kabul edersiniz.
  • 7.6 Güvenlik önlemlerini almamanız, Fizzyex hesabına yetkisiz erişime ve Fizzyex cüzdanında veya bağlantılı herhangi bir dijital cüzdanda/banka hesabında bulunan herhangi bir kripto para biriminin ve / veya itibari paranın kaybolmasına veya çalınmasına neden olabilir. Hesabınıza herhangi bir yetkisiz erişimle, siber saldırı ve her türlü hırsızlık suçuyla ilgili olarak veya bununla bağlantılı olarak, bu tür yetkisiz erişimin Fizzyex’in herhangi bir hatasından kaynaklanmadığı ve/veya Şirketimiz tarafından gönderilen herhangi bir uyarı üzerine herhangi bir şekilde aksiyon almamanız halinde size karşı hiçbir sorumluluğumuz olmayacaktır.
  • 7.7 Fizzyex hesabını kripto para göndermek veya almak için kullandığınızda, işlemi onayladıktan sonra ilgili kripto para birimi ağı (örneğin, Bitcoin ağı veya Ethereum ağı) ile ilişkili genel deftere (public ledger) kaydedilir. Fizzyex’in söz konusu kripto para ağındaki işlemlerin doğrulanmasından ve onaylanmasından sorumluluğu yoktur ve ağın işlemi tamamlandığını teyit etmekten başka onay-iptal- tersine çevirme gibi bir fonksiyonu-yetkisi bulunmamaktadır. İşlemi kripto para ağına gönderdikten sonra Fizzyex’in bir sorumluluğu olmadığını, ağda işlemin onaylanması süreci tamamlanıncaya kadar Fizzyex cüzdan bakiyesinde bir değişiklik olmayacağını, ağdan kaynaklanan sebeplerden dolayı işlemin gerçekleşemeyebileceğini veya gecikme olabileceğini kabul ve taahhüt edersiniz.
  • 7.8 Sizinle herhangi bir konuda iletişim kurmak için e-posta adresinizi kullanabileceğimiz için lütfen e-posta adresiniz dâhil hesap bilgilerinizi güncel tutunuz. Unutmayınız ki e-posta adresiniz aynı zamanda sizin hesap adınızdır. Bazı durumlarda, herhangi bir soruşturma ile ilgili yanıtınızı alana kadar herhangi bir işlemi askıya alabiliriz. Bazı durumlarda da, herhangi bir soruşturma ile ilgili yanıtınızı alana kadar herhangi bir işlemi askıya alabiliriz.
  • 7.9 Sadece sizinle iletişim kuracağız ve herhangi bir güncelleme hakkında FizzyEx medya kanalları veya anlık bildirimler aracılığıyla sizi bilgilendireceğiz. Sadece abone olmanız durumunda size haber bültenlerimizi göndereceğiz. Kullanıcı hesaplarına, verilerine veya kullanıcı fonlarına erişimimiz yoktur.
  • 7.10 İşleminizi derhal tamamlamak için tüm makul çabayı göstereceğiz, ancak bazı durumlarda bunu teknik, güvenlik veya diğer nedenlerden dolayı yapamayabiliriz ve bunlardan sorumlu olmayacağız.
  • 7.11 FizzyEx, aşağıdaki durumlarda herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir işlemi tamamlamayı reddetme hakkını saklı tutar:
   • işleminizin sahte ve / veya yasa dışı olduğuna inanmak için nedenlerimiz varsa;
   • Bu Koşulları, Gizlilik Politikamızı veya geçerli herhangi bir yasa veya düzenlemeyi ihlal ederseniz;
   • biz veya yetkili üçüncü tarafımız kimlik doğrulama veya başka amaçlar için sahte belgeler kullandığınızı fark edersek;
   • ödeme yönteminiz reddedilirse;
   • herhangi bir işlemi tamamlamak için yeterli paranız yoksa;
   • yasa gereği veya bir mahkeme celbi, mahkeme emri veya başka bir bağlayıcı hükümet emrine yanıt olarak gerekliyse;
   • diğer kullanıcıların haklarımızı veya haklarımızı savunmamız gerekirse.
  • 7.12 Fizzyex kullanıcısı tarafından platform hesaplarına aktarılan tutarlar E-PaymentsGlobal UAB kontrolündeki iş ortaklarımız adına açılmış uluslararası banka hesaplarına aktarılabilmektedir. Bu aktarımlar transfer işlemlerinde herhangi bir aksaklığın oluşmaması, kullanıcı hak kayıplarının meydana gelmemesi için E-PaymentsGlobal UAB tarafından yapılan anlaşmalar ile güvence altına alınmıştır. Uluslararası aktarım sağlanabilmesi için açılmış hesaplar vasıtasıyla fonların transfer sürecinde hızlı ve güvenli işlem yapılmasını sağlamakta ve kullanıcılarımıza işlem ve esnekliği sağlamaktayız. Konu hakkında [email protected] adresinden detaylı bilgi talep edebilirsiniz.

  8 Kullanıcı Anlaşmazlığı

  • 8.1 Web Sitesindeki herhangi bir işlemle ilgili herhangi bir sorununuz varsa veya başka bir Kullanıcı ile herhangi bir anlaşmazlığınız varsa, [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Talebinizi değerlendireceğiz ve gerekirse anlaşmazlığı çözmek için her türlü işlemi yapabiliriz.

  9 Kullanıcı Hesabı

  • 9.1 Hizmetlerimize erişmek ve kullanmak için Web Sitesinde bir kullanıcı hesabı kaydetmeniz gerekir.
  • 9.2 FizzyEx cüzdanınızı oluşturduğunuzda, hesabınız için özel ve genel kripto anahtarları oluşturulacaktır. Özel anahtar, cüzdan adresinizle eşleşen benzersiz bir anahtardır. Güvenli bir şekilde saklanmalı ve cüzdan tarafından FizzyEx cüzdanınıza ve cüzdanınızdan işlem yetkisi vermek için kullanılabilir. Cüzdanınızın yanı sıra özel ve genel kripto anahtarlarınızı saklamıyoruz ve bunlara erişimimiz yok. Güvenliğinden yalnızca siz sorumlu olmalısınız. Bu tür bilgileri kaybederseniz, geri yükleyemeyiz.
  • 9.3 Kayıt için e-posta adresinize ihtiyacımız vardır.
  • 9.4 Kullanıcı, güçlü bir parola oluşturmak ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Hesabınıza erişimi kısıtlamalı ve Kullanıcı hesabı üzerinden Hizmetlere yetkisiz (Kullanıcı tarafından izin verilmeyen) erişim ve / veya herhangi bir gizlilik ihlali (iddia edilen ihlal) durumunda derhal FizzyEx'e bilgi vermelisiniz.
  • 9.5 FizzyEx, herhangi bir potansiyel bilgi kaybından veya hasarından ve ayrıca Kullanıcının Şartlarının bu bölümüne uymaması sonucunda ortaya çıkan diğer sonuçlardan sorumlu olmayacaktır.
  • 9.6 FizzyEx, özel anahtarların kaybedilmesinden kaynaklanan herhangi bir potansiyel kayıp veya hasarın yanı sıra, kullanıcı hesabına erişimin geri yüklenememesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan diğer sonuçlardan sorumlu olmayacaktır.

  10 Mülkiyet Hakları

 • 10.1 FizzyEx, Web Sitesi ve Hizmetlerdeki tüm hak ve menfaatlerin tek sahibi veya yasal lisans sahibidir. Web Sitesinin ve Hizmetlerin, geçerli fikri mülkiyet ve dünya çapındaki diğer kanunlar tarafından korunan özel ve gizli bilgiler içerdiğini kabul etmektesiniz. Web Sitesindeki ve içeriğindeki tüm mülkiyet, mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları, duruma göre, Web Sitesi içeriğinin iştirakleri veya lisans verenleri FizzyEx'te kalacaktır. Şartlar altında veya FizzyEx tarafından başka türlü talep edilmeyen tüm haklarımız saklıdır.
 • 10.2 Ayrıca, Hizmetler aracılığıyla veya reklamcılar tarafından size sunulan reklamların veya bilgilerin içerdiği içeriğin telif hakları, ticari markalar (tescilli veya tescilli olsun), hizmet markaları, patentler veya diğer mülkiyet hakları ve yasalarca korunduğunu kabul ve beyan edersiniz. Hizmetlerde, veya Web Sitesinde tamamen veya kısmen yürürlükteki yasalar tarafından açıkça izin verilmediği veya FizzyEx veya ilgili lisans veren tarafın (reklam veren gibi) yetki verdiği durumlar haricinde, türev çalışmaları değiştirmemeyi, kiralamayı, ödünç vermemeyi, satmamayı, dağıtmamayı, iletmemeyi, yayınlamamayı, halka açık olarak gerçekleştirmemeyi veya oluşturmamayı kabul edersiniz.
 • 10.3 Kopyalamamanız, değiştirmemeniz (ve herhangi bir yetkisiz üçüncü şahsın yapmasına izin vermemeniz) koşuluyla, Web Sitesinin nesne kodunu kullanmanız için size kişisel, devredilemez ve münhasır olmayan bir hak ve lisans veriyoruz. Web sitesinden herhangi bir kaynak kodu, tersine mühendislik, ters montaj veya başka bir şekilde keşfetme, satma, devretme, alt lisans verme, Web Sitesindeki herhangi bir hakkı devretme veya başka şekilde devretme. Web Sitesine ve Hizmetlere yetkisiz erişim elde etmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Web Sitesini ve yazılımını herhangi bir şekilde veya biçimde değiştirmemeyi veya Web Sitesi ve yazılımın değiştirilmiş sürümlerini kullanmamayı kabul edersiniz. Hizmetlere erişimde kullanılmak üzere FizzyEx tarafından sağlanan arayüz dışında herhangi bir yolla Hizmetlere erişmemeyi kabul etmektesiniz.
 • 10.4 FizzyEx, Hizmetlerin sağlanmasında yer alan üçüncü şahısların hizmetlerini kullanabilir (örneğin, kimlik doğrulama ve doğrulama hizmeti sağlayıcıları). Bu tür şahısların önceden yazılı onayı olmadan mülkiyet haklarını ihlal edemez ve bu tür bağımsız üçüncü şahısların herhangi bir ticari markasını, hizmet markasını veya logosunu kullanamazsınız.

  11 Kullanıcı İçeriği

  • 11.1 Web Sitesinde herhangi bir bilgi, içerik veya materyal ("Kullanıcı İçeriği") yayınlayarak veya görüntüleyerek, FizzyEx'e görüntüleme, iletme için geri alınamaz, kalıcı, dünya çapında, telifsiz ve alt lisanslanabilir (birden çok katman aracılığıyla) bir lisans verirsiniz, ayrıca dağıtmak, çoğaltmak, yayınlamak, çoğaltmak, uyarlamak, değiştirmek, tercüme etmek, türev çalışmalar oluşturmak ve Kullanıcı İçeriğinin herhangi birini veya tamamını şu anda bilinen veya bilinmeyen herhangi bir biçimde ve herhangi bir amaçla herhangi bir biçimde, ortamda veya teknolojide kullanmak Web Sitesinin çalışması, Hizmetlerin sağlanması ve / veya Kullanıcının işi için faydalı olabilecek işlevleri yapması için FizzyEx’e izin verirsiniz. Yukarıdaki lisansı vermek için gerekli tüm haklara, güce ve yetkiye sahip olduğunuzu FizzyEx'e onaylar ve garanti edersiniz.
  • 11.2 Bu Koşulları ihlal eden Kullanıcı İçeriği kaldırılacak ve önceden bildirimde bulunulmaksızın Kullanıcı hesabınızın feshedilmesine ve / veya kaldırılmasına neden olabilecektir. Bu Koşulları ihlal ettiğini düşündüğünüz kullanıcı içeriğinin farkına varırsanız, bize bildirimde bulunabilirsiniz. Lütfen Bize Ulaşın Bölümünde verilen iletişim bilgilerimizi kullanınız.
  • 11.3 Her Kullanıcı, (a) gönderdiğiniz, yayınladığınız veya görüntülediğiniz herhangi bir Kullanıcı İçeriği ile ilgili tüm gerekli üçüncü taraf lisanslarını ve izinlerini almaktan yalnızca sizin sorumlu olacağınızı; (b) gönderdiğiniz veya görüntülediğiniz herhangi bir Kullanıcı İçeriği, herhangi bir üçüncü şahsın telif hakkını, patentini, ticari markasını, ticari adını, ticari sırlarını veya diğer kişisel veya mülkiyet haklarını ("Üçüncü Şahıs Hakları") ihlal etmez veya ihlal edemez; ve (c) Kullanıcı İçeriğinde açıklanan ürün veya hizmetleri satma, ticaret yapma, dağıtma veya ihraç etme veya satma, ticaret yapma, dağıtma veya ihraç etme hakkına ve yetkisine sahipsiniz ve bu satış, ticaret, dağıtım veya ihracat veya teklifler herhangi bir Üçüncü Taraf Haklarını ihlal etmez.
  • 11.4 FizzyEx, kendi takdirine bağlı olarak, Web Sitesinde görüntülenen ve makul olarak yasa dışı olduğuna inandığı, FizzyEx veya diğer Kullanıcıları sorumlu tutabileceği, bu Koşulları ihlal ettiği veya FizzyEx'in görüşüne göre uygunsuz bulunan herhangi bir materyali kaldırma hakkını saklı tutar. FizzyEx, herhangi bir şüpheli kriminal veya hukuki hatanın soruşturulmasında hükümet yetkilileri, özel araştırmacılar ve / veya bunun gibi yetkili başka üçüncü şahıslarla tam işbirliği yapma hakkını saklı tutar. Ayrıca FizzyEx, bir hükümet veya kolluk kuvveti tarafından, itham edilmiş bir üçüncü şahıs tarafından talep edilmesi halinde veya yasal bir işlem sonucunda Kullanıcının kimlik ve iletişim bilgilerini ifşa edebilir ve FizzyEx, bunların zararlarından veya sonuçlarından sorumlu olmayacaktır ve Kullanıcı bunları kabul eder. Böyle bir açıklama nedeniyle FizzyEx'e karşı herhangi bir dava veya iddiada bulunulamaz.

  12 Garanti ve Sorumluluk Reddi Olmaması

  • 12.1 Kullanıcı, Web Sitesine tüm erişim ve kullanım risklerinin kendisine ait olduğunu kabul eder. Bu tür içerik ve / veya bilgilerin hatasız, virüs, solucan, zararlı, yasa dışı veya diğer uygunsuz diller içermediğini garanti edemeyiz ve garanti edemeyiz.
  • 12.2 Web Sitesinin her zaman erişilebilir ve kullanılabilir olacağını garanti etmiyoruz. Web Sitesinin herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen erişilemez olması veya kullanılamaz olması durumunda Kullanıcıya karşı sorumlu olmayacağız. Yukarıdakilerin genelliğine halel getirmeksizin, Web Sitesine tamamen veya kısmen erişilemez veya erişilemezse, size karşı sorumlu olmayacağız.
  • 12.3 Web Sitesinde yer alan Hizmetler "olduğu gibi" sağlanmaktadır. Web Sitesinde sağlanan bilgi ve materyallerin her konuda doğru, doğru, güvenilir, kapsamlı veya eksiksiz olmasını sağlayamayız. Bu bilgilere herhangi bir güven duyulmasının kullanımından yalnızca Kullanıcı sorumludur.
  • 12.4 Kripto varlıklar (ve diğer varlıklar) alım satımı konusunda ihtiyatlı olmalısınız zira bu varlıkların fiyatları her an olağan dışı artabilir veya azalabilir. Bu tür fiyat dalgalanmaları nedeniyle, herhangi bir anda varlıklarınızın değeri sıfıra inebilir. Kripto para piyasalarının likiditesi değişkenlik gösterir, bazıları çok likitken bazılarında alıcı veya satıcı veya her ikisi bulunamayabilir. Bu risklerin farkında olduğunuzu kabul edersiniz.
  • 12.5 FizzyEx ve iştiraklerini, memurlarını, temsilcilerini, çalışanlarını, ortaklarını ve lisans verenlerini, bir eylemde, sözleşmede, makul avukatlık ücretleri dâhil olmak üzere, her türlü talep, hasar, kayıp veya yükümlülükten muaf tutmayı ve tazmin etmeyi kabul edersiniz, haksız fiil (ihmal dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) veya başka bir şekilde, aşağıdakilerle bağlantılı ise;
  • 12.5.1 yanlış talimatlarınız, unutulan şifreler, erişim kaybı vb. Dâhil olmak üzere cüzdan kullanımınız;
  • 12.5.2 herhangi bir saldırı, bilgisayar korsanlığı veya arıza dâhil olmak üzere blok zinciri ağıyla ilişkili herhangi bir risk;
  • 12.5.3 Her ne sebeple olursa olsun, Hizmetlerin kullanımı sırasında karşılaşabileceğiniz herhangi bir iletişim hatası, kesinti, hata veya gecikme.
  • 12.6 Her Kullanıcı ayrıca FizzyEx'in herhangi bir Kullanıcı İçeriği veya Platform üzerinden iletilen herhangi bir Kullanıcı İçeriği veya diğer materyaller için sahtekar, doğru olmayan, yanıltıcı, yanlış, karalayıcı, saldırgan veya yasadışı materyaller dahil olmak üzere sorumlu olmadığını ve size veya başkasına karşı hiçbir yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Bu tür materyallerden kaynaklanan hasar riski tamamen her Kullanıcıya aittir. FizzyEx, masrafları bize ait olmak üzere, aksi takdirde Kullanıcı tarafından tazminata tabi olan herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar; bu durumda, Kullanıcı, mevcut herhangi bir savunmayı ileri sürmek için FizzyEx ile işbirliği yapacaktır.
  • 12.7 Hiçbir koşulda FizzyEx, Platform aracılığıyla sunulan Hizmetlerin doğrudan veya dolaylı olarak doğası gereği eylemlerden, güçlerden veya makul kontrolümüz dışındaki nedenlerden kaynaklanan herhangi bir gecikme veya başarısızlık veya kesintiden sorumlu tutulamaz. İnternet hataları, bilgisayar, telekomünikasyon dahil ancak bunlarla sınırlı değildir veya diğer ekipman arızaları, elektrik kesintileri, grevler, iş anlaşmazlıkları, isyanlar, ayaklanmalar, sivil karışıklıklar, işçilik veya malzeme kıtlığı, hastalık, pandemi, yangınlar, sel, fırtınalar, patlamalar, mücbir sebepler, savaş, hükümet eylemleri, emirler yerel veya yabancı mahkemelerin veya mahkemelerin veya üçüncü şahısların ifa etmemesini kapsayan olaylar ve gelişmeler bunlara dahildir.

  13 Tazminat

  • 13.1 FizzyEx ve iştiraklerini, temsilcilerini, lisans verenlerini, çalışanlarını, ortaklarını, lisans verenlerini veya Web Sitesini, Hizmetleri ve verileri herhangi birinden ve tümünden zarar görmeden oluşturma, sponsorluk, tanıtım veya başka bir şekilde kullanıma sunma ile ilgili diğerlerini tazmin etmeyi ve tutmayı kabul edersiniz. Web Sitesinde veya Hizmetlerimizin kullanımıyla yaptığınız herhangi bir eylem, eylemsizlik veya ihmal nedeniyle veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir üçüncü şahıs tarafından yapılan makul avukatlık ücretleri ve masrafları dahil olmak üzere talepler, zararlar, kayıplar veya yükümlülükleri kabul edersiniz.

  14 Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü

  • 14.1 Bu Koşullar, kanunlar ihtilafına halel getirmeksizin Estonya kanunlarına göre yorumlanacak ve yönetilecektir.
  • 14.2 Bu Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir ihtilaf durumunda, taraflar bu tür bir ihtilafın ortaya çıkmasından itibaren 7 gün içinde bir çözümü müzakere etmeye çalışacaklardır. Taraflar, bu tür uyuşmazlıkları müzakere yoluyla çözmek için iyi niyetle hareket edeceklerdir.
  • 14.3 Herhangi bir ihtilaf, ilgili yazılı talep gönderildikten sonra 7 gün içinde müzakerelerle çözülmezse, bu ihtilaf Estonya mahkemeleri tarafından sunulacak ve nihayetinde çözülecektir.

  15 Bağlantılı Site

  • 15.1 Bu Web Sitesi üçüncü şahıs web sitelerine ("bağlantılı siteler") bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilen siteler FizzyEx'in kontrolü altında değildir ve bağlantılı herhangi bir sitenin içeriğinden sorumlu değiliz. FizzyEx, bu tür sitelerdeki içerik veya içeriğin uygunluğu ile ilgili hiçbir beyanda bulunmaz. Bu Web Sitesinden bağlantılı bir siteye eriştiğinizde, bu Web Sitesinden ayrılırsınız ve bunun riski size aittir.
   Bağlantı verilen sitede yayınlanan hüküm ve koşulları görüntülemekten ve bunlara uymaktan siz sorumlusunuz.

  16 Çeşitli Terimler

  • 16.1 Bu Koşullardaki hiçbir bilgi, acentelik, ortaklık, ortak girişim, karşılıklı faaliyetler, istihdam, imtiyaz veren-imtiyaz sahibi veya bu Koşullarda doğrudan belirtilmeyen diğer ilişkiler olarak yorumlanmayacaktır.
  • 16.2 Şartların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu hüküm silinecek ve geri kalan hükümler geçerliliğini koruyacak ve uygulanacaktır.
  • 16.3 Gizlilik Politikası da dahil olmak üzere bu Koşullar, tüm sözleşmeyi oluşturur ve Kullanıcı ile FizzyEx arasında bu konuyla ilgili olarak önceki tüm sözleşmelerin (sözlü veya yazılı olarak yapılmış) yerine geçer ve ortadan kaldırır.
  • 16.4 FizzyEx’in Koşullar kapsamında tarafınızca herhangi bir ihlalle ilgili olarak herhangi bir hak veya eylemde bulunmaması, bu hakkın feragatini veya FizzyEx’in müteakip veya benzer ihlaller ile ilgili olarak hareket etme hakkından feragat teşkil etmez.
  • 16.5 FizzyEx, bu Koşullardaki yükümlülüklerini ve görevlerini herhangi bir kişi veya kuruluşa devretme hakkına sahip olacaktır. Kullanıcılar, bu Koşullardaki yükümlülüklerini ve görevlerini herhangi bir kişi veya kuruluşa devredemez.
  • 16.6 Bu Koşullar, Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak siz ve FizzyEx arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur.

  17 Bize Ulaşın

  • Herhangi bir konuyla ilgili olarak FizzyEx ile iletişim kurmak için lütfen [email protected] adresinden müşteri desteğimizle iletişime geçin.