Kullanıcılarımızın ve müşterilerimizin kişisel verileri bizim için önemlidir. Bu Gizlilik Politikası, yasal adresi Architektų st. 56-101 306048706,Vilnius, Litvanya (“FizzyEx”) adresinde bulunan CatPoint OÜ'nin kişisel verilerinin kullanım ve korunmasına ilişkin standartları açıklığa kavuşturmaktadır. Firmamız FizzyEx markası altında faaliyet göstermektedir.

Şirketimiz, özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunması ve hukuka uygun olarak işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır. Bu bilinçle hareket eden Şirketimiz kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktadır.

Bu Gizlilik Politikası, Web Sitemizi, mobil uygulamalarımızı kullandığınızda ve Hizmetlerimize eriştiğinizde geçerlidir. Bu belge, FizzyEx Kullanım Koşullarının ("Koşullar") ayrılmaz bir parçasıdır. Koşullarda kullanılan tüm büyük harfle yazılmış terimler, bu Gizlilik Politikası için, Koşullarda belirtilen anlamlarla aynı şekilde uygulanacaktır.

Lütfen bu Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyun.

Kişisel Veri nedir?

Kişisel veriler, bu tür verilerin mevcut olduğu biçim veya biçime bakılmaksızın, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veridir.

Topladığımız Kişisel Veriler

Fizzyex, nedenlerimiz varsa kişisel verileri toplar. Örneğin, aşağıdaki durumlarda kişisel verileri toplamaktayız:

 • Web sitemizi ziyaret ettiğinizde;
 • Hizmetlerimizi kullandığınızda;
 • Kayıt ve diğer formları doldurduğunuzda;
 • Bize kişisel verilerinizi içeren bir e-posta gönderdiğinizde;
 • Herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçtiğinizde;
 • Müşteri desteğimize başvurduğunuzda;
 • Hizmetlerimiz hakkında veya Hizmetlerimiz aracılığıyla herhangi bir finansal bilgi sağladığınızda;
 • Herhangi bir içerik gönderdiğinizde;
 • Bir anlaşmazlığı çözmek veya bir anlaşmazlığa taraf olmak için bizimle iletişime geçtiğinizde;
 • Diğer yöntemleri kullanarak FizzyEx'e herhangi bir bilgi sağladığınızda;
 • Bültenlerimize abone olduğunuzda veya aboneliğinizi iptal ettiğinizde.

Sonuç olarak, FizzyEx aşağıdaki kişisel verileri toplayabilir:

 • Hesap kaydı sırasında kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler (Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi) ;
 • Herhangi bir işlem yaptığınızdaki finansal bilgiler bilgiler (Banka ve benzer kuruluşlardaki hesap bilgisi,fatura, IBAN);
 • İşlem yapıldığında oluşan bilgiler (müşteri ID bilgisi, kripto para-varlık sanal cüzdan bilgisi);
 • Müşteri teyidi için gerekli olduğunda alınan bilgiler (selfie/özçekim görüntüsü, vesikalık fotoğraf, dijital uygulamalar aracılığı ile çevrimiçi/çevrimdışı sesli veya sesli olmayan video görüntüsü);
 • Pazarlama ve ilgili diğer bilgiler(mesleki bilgiler, öğrenim bilgisi ve yetki bilgisi);
 • Fizzyex'e ve / veya destek yöneticimize sağladığınız bilgiler;
 • Doğrudan Fizzyex'e sağladığınız diğer kişisel veriler; ve
 • Web Sitesi tarafından talep edilen veya talep edilen diğer kişisel veriler.

Ayrıca bazı bilgileri otomatik olarak toplarız:

 • Kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi türü;
 • Ona erişen cihazın IP (İnternet Protokolü) adresi (örneğin PC, tablet);
 • Web Sitesini ziyaretinizin tarihi ve saati;
 • Erişilen sayfalar ve indirilen belgeler;
 • Üst düzey alan adınız (örneğin .com, .io, .eu, vb.);
 • Sunucunuzun adresi;
 • Ziyaret edilen önceki web sitesi;
 • Ortalama sayfa görüntüleme süresi;
 • Kullanıcının gezinme davranışı ve tercihleri;
 • Tanımlama bilgileri ve benzer teknolojilerden gelen diğer bilgiler.

AML ve CTF doğrulaması için yetkili üçüncü tarafımıza sağladığınız bilgileri saklamayacaktır ve FizzyEx'in erişimi olmayacaktır.

Kişisel Verileri Nasıl ve Neden Kullanıyoruz

Kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla birlikte ve / veya münferit olarak toplanacak, tutulacak, kullanılacak ve ifşa edilecektir:

 • Size hizmetler sağlamak için;
 • Alım satım işlemlerinin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için;
 • Sizi ve / veya belgelerinizi tanımlamak için;
 • Online işlemlerde işlem güvenliğinin sağlanması ve ilgili mevzuata uyulması için;
 • Online hareketlerin denetlenmesi, sunulan ürün ve hizmet sonucunun ve kalitesinin denetlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için;
 • Hizmetlerimizi daha da geliştirmek ve iyileştirmek için;
 • Eğilimleri izlemek ve analiz etmek ve kullanıcıların Hizmetlerimizle nasıl etkileşim kurduğunu daha iyi anlamak için;
 • Sizinle iletişim kurmak ve sizi Hizmetlerimiz hakkında güncel tutmak için;
 • Hizmetlerimizle ilgili herhangi bir riski izlemek ve önlemek için;
 • Herhangi bir talebi işleme koymak için;
 • Anlaşmazlıkları çözmek için;
 • Dolandırıcılık, hırsızlık, kara para aklama, terörizmin finansmanı gibi suç girişimlerinin ve/veya sahte/yetkisiz işlemlerin yapılmasını önlemek
 • Yasaların izin verdiği veya gerekli olduğu ölçüde, bu koşullarda FizzyEx tarafından makul olarak gerekli görülebilecek başka herhangi bir amaç için.

Kişisel Verilerin Toplanmasının ve Kullanılmasının Yasal Dayanakları Nelerdir?

Kişisel verilerin kullanılması ve toplanması için yasal dayanaklar aşağıdakilere dayanmaktadır:

 • Onay verdiğinizde (örneğin haber bülteni aboneliği için);
 • Kullanım, sizin veya diğer kullanıcıların hayati çıkarlarının korunması için gereklidir;
 • Kullanımın yasal bir yükümlülük altında gerekli olması;
 • Size olan taahhütlerimizi yerine getirmek için kişisel verilerimizi kullandığımızda;
 • Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla bilgilerinizi kullanmak konusunda meşru menfaatlerimiz olduğunda (örneğin, size Hizmetler sunmak için, Hizmetlerimizi iyileştirmek için, sizinle iletişim kurmak için, sorunları izlemek ve önlemek için).

Kişisel verileri işleme onayınıza güvendiğimiz durumlarda, onayınızı herhangi bir zamanda geri çekme veya reddetme hakkına sahipsiniz ve meşru menfaatlere dayandığımızda itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Erişkin Olmayanlar

FizzyEx bilerek Hizmet sağlamaz ve 18 yaşın altındaki hiç kimseden kişisel bilgi toplamaz. Hizmetlerimiz yalnızca 18 yaşın üzerindeki kullanıcılar tarafından kullanılabilir. 13 yaşın altındaki bir çocuğun kişisel bilgilerini veya yargı yetkisine bağlı olarak eşdeğer asgari yaşı topladığımızı öğrenirsek, bilgileri mümkün olan en kısa sürede silmek için adımlar atacağız.

Kişisel Verilerinizi Paylaşmak

Kullanıcılarımızın kişisel verilerini satmayız.

FizzyEx bilgilerinizi şu kişilerle paylaşabilir:

 • Çalışanlarımız ve bağımsız yüklenicilerimiz;
 • Bazı Hizmetleri sunmak için birlikte çalıştığımız üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları;
 • Geçerli yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde yasal ve düzenleyici otoriteler;
 • Tavsiye almak, profesyonel hizmet almak veya yasal uyuşmazlıkları yönetmek için makul ölçüde gerekli olduğunda denetçilerimiz, avukatlarımız, muhasebecilerimiz, danışmanlarımız ve diğer profesyonel danışmanlarımız;
 • Herhangi bir birleşme, şirket varlıklarının satışı veya işimizin tamamının veya bir kısmının başka bir şirket tarafından devralınmasıyla bağlantılı ticari transferler. Bu olaylardan herhangi biri meydana gelirse, bu Gizlilik Politikası bilgileriniz için geçerli olmaya devam edecek ve bilgilerinizi alan taraf bilgilerinizi kullanmaya devam edebilir, ancak bu yalnızca bu Gizlilik Politikasına uygun olarak yapılabilecektir.

Bu Gizlilik Politikası, hizmet sağlayıcıların ve sahip olmadığımız veya kontrol etmediğimiz diğer üçüncü tarafların veya istihdam etmediğimiz veya yönetmediğimiz bireylerin uygulamaları için geçerli değildir.

Hassas Veriler

Hassas verilerinizi (dini veya siyasi inançlarınız ve görüşleriniz hakkındaki bilgiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) toplamıyor veya talep etmiyoruz. Bize gönüllü olarak verdiğiniz durumlarda, tüm hassas verilerin güvenliğinden yalnızca siz sorumlu olacaksınız ve bu verileri herhangi bir amaçla kullanmak veya bu verileri herhangi bir üçüncü şahısla paylaşmak niyetinde değiliz. Lütfen kamuya açık olmasını istemediğiniz hassas ve diğer kişisel verileri göndermeyin veya eklemeyin.

Kullanıcıların Kişisel Verileriyle İlgili Hakları

Yanlış veya yanlış verileri düzeltmek, güncellemek ve kaldırmak için tarafımızdan tutulan kişisel verilerinize erişebilirsiniz.

Kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,kişisel verilerinizin kullanımına itiraz etme veya bunları sınırlama veya kısıtlama;
 • Kişisel verilerinize erişme ve / veya bunları alma hakkı: kişisel bilgilerinizin makine tarafından okunabilir biçimde bir kopyasını bizden isteyebilirsiniz;

Kişisel Verilerin Güvenliği

Kişisel verilerinizin gizliliğini sağlamak için belirli teknolojileri kullanıyoruz. FizzyEx, verilerinizi korumak için SSL yöntemi ve diğer endüstri lideri önlemler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli güvenlik önlemleri kullanır.

Muhatap olduğumuz geniş müşteri kitlesinin kişisel verilerini korumak için bilgi teknolojileri ve veri güvenliğine ayrı bir önem göstermekteyiz. Bu nedenle Şirketimiz bu alanda deneyimli ve sertifikalı personel istihdamına öncelik vermekteyiz.

Ayrıca veri güvenliğinin sağlanması ve verilerinize hukuka aykırı erişilmesinin engellenmesi için uluslararası standartlara uygun güvenlik tedbirleri ile donatılmış bir bilişim altyapısı kurulmuştur. Bu altyapı üzerine kurulan sistemin sorunsuz işlemesi için sürekli olarak içeriden denetlenmektedir.

Web sitemiz/mobil uygulamamız ile topladığımız verilerinizin işlendiği ve saklandığı bilişim altyapımızda şifreleme, yetki matrisi, uygulama ve ağ güvenliği, veri maskeleme, güvenlik duvarları, yedekleme, anahtar yönetimi ve güncel anti-virüs sistemleri gibi teknik tedbirlere riayet edilmektedir.

Ayrıca bilişim altyapımıza yönelik saldırıların önlenmesi için saldırı tespit ve önleme sistemleri kurulmuş olmakla birlikte düzenli olarak risk analizi, veri sınıflandırması, zaafiyet taramaları ve sızma testleri uygulanarak sistemin güvenliği kontrol edilmektedir. Tüm bu işlemlerin yapılabilmesi için kişisel verilerinize verdiğimiz önemin gereği olarak uluslararası standartlara uygun yazılım programları ve desteği de alınmaktadır.

Benimsenen Prensipler

Şirket olarak;

 • Rızanızın gerekli olduğu durumlarda kişisel verilerinizi rızanız dışında işlememeyi ve paylaşmamayı,
 • Web sitemizde/mobil uygulamamızda sınırlı ve yalnızca gerekli olan verileri toplamayı, bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından karar verilen veri minimizasyonu ilkesine uygun hareket etmeyi,
 • Kişisel verilerinizin doğru ve güncel olmasına önem göstermeyi,
 • Elde edilen tüm kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması hakkında sizin şeffaf şekilde bilgilendirilmenizi esas almayı,
 • Talebiniz halinde sizi bu şeffaflık ilkesi uyarınca bilgilendirmeyi,
 • Ve kişisel verilerin korunması hakkındaki tüm yasal mevzuata uyum gösterme konusunda hassasiyet göstermeyi prensip edindiğimizi belirtmek isteriz.

Şirket olarak işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen güvenlik tedbirlerinin ve benimsenen ilkelerin web sitemiz/mobil uygulamamızda geçerli olduğunu belirtmek isteriz. İnternet sitemiz üzerinden başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda, söz konusu site ve uygulamalardan Şirket’in sorumlu olmayacağını bildirir, bu nedenle sitemiz/mobil uygulamamızdan yapılacak bu gibi yönlendirmelere karşı dikkatli olmanızı rica ederiz.

Bununla birlikte, İnternet üzerinden hiçbir aktarım yöntemi veya elektronik depolama yöntemi %100 güvenli değildir. Kişisel verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemler kullanmaya çabalarken, kişisel verilerinizin mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Veri Saklama

Bilgileri hem Avrupa Birliği hem de Avrupa Ekonomik Alanı içinde ve dışında işliyoruz ve bilgilerin sınırlar arasında yasal olarak aktarılması için yasal olarak sağlanan mekanizmalara dayandırıyoruz. Bilgileri işlediğimiz ülkeler, kendi ülkenizin yasaları kadar farklı ve potansiyel olarak koruyucu olmayan yasalara sahip olabilir.

Kişisel verilerinizi, hesabınız var olduğu veya hesabınızı topladığımız amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu veya yasalarca aksi belirtilmediği sürece size hizmetleri sağlamak için gerekli olduğu sürece saklarız. Bununla birlikte, hesabınız herhangi bir nedenle feshedildiğinde, kişisel bilgilerinizi tamamen silmekteyiz.

Bazı durumlarda, veri saklama süresini, hizmetlerin sağlanması, ödeme alma, müşteri desteği sorunlarınızı çözme veya başka herhangi bir denetim veya yasal amaç için verilere erişmemiz gereken süreye göre belirleyebiliriz.

Saklama süreleri, yasal gerekliliklere bağlı olarak zaman zaman değiştirilebilir.

İletişim

FizzyEx tarafından gönderilen push bildirimleri iki türdendir:

 • Farklı kripto para birimlerinin fiyat uyarıları
 • Doğrudan abone olduğunuz ürün güncelleme push bildirimleri.

Bir vazgeçme sayfasını ziyaret ederek istediğiniz zaman ürün güncellemelerinden çıkabilirsiniz.

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman değiştirebiliriz. Gizlilik Politikası güncellenir güncellenmez FizzyEx, Gizlilik Politikasının güncellenmiş bir versiyonunu Web Sitesinde yayınlayacaktır. Yeni Gizlilik Politikası, Web Sitemizde yayınlandığı veya güncellendiği andan itibaren yürürlüğe girer. Bu tür değişiklikler hakkında sizi uyarmak için size anlık bildirim göndereceğiz.

Veri Sorumlusu Kişi

Veri Koruma Görevlimiz ile iletişim kurmak için lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin. Lütfen e-postanızın konusuna "DPO" yazın